Viborg historie


Fabrikant Bentsen, Thomas Peter


Dumpen, Viborg

Født: 1854-06-15 -- Død: 1927-09-29

Thomas Bentsen gik i skole i Ans, og blev udlært farversvend hos fabrikant Hammer i Silkeborg. Herefter arbejdede han noget tid som svend i Nykøbing Falster. I 1878 startede han et farveri i Esbjerg, og fem år senere forpagtede han i fem år Hørup Mølle. Det var således en berejst mand, der i 1888 kom til Viborg.

I Viborg indledte Bentsen med at forpagte Jensens Farveri i Dumpen, men i 1896 købte han virksomheden. Her kartede, spandt og farvede han ”bønderuld”. Senere slog Bentsen sig dog også på klædefabrikation, og i tiden under og efter første verdenskrig blev Bentsens dampvaskeri også et stort aktiv for virksomheden.

Efter faderens død blev virksomheden overtaget af Bentsens tre sønner, og i 1953 blev den omdannet til aktieselskabet Th. Bentsen med Sofus og Holger Bentsen som direktører.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kildemateriale

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske ArkivOprettet af: mikkel den 2007-11-26
Opdateret af: mikkel den 2008-01-23

Th. Bentsen og frue.

Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer