Viborg historie


Officer Bruun, Daniel


Født: 1856-01-27 -- Død: 1931-09-22

Daniel Bruun, der var søn af godsejer Gottlieb Bruun på Asmild kloster, blev uddannet som officer og gjorde tjeneste, indtil han med rang af kaptajn i forstærkningen blev afskediget i 1913. Han meldte sig til frivillig tjeneste i krigsårene 1914-18 og var den internationale kommissions politimester i Sles-vig under afstemningen i 1920.

Daniel Bruun havde udlængsel, og som ung løjtnant deltog han i det franske felttog i Algier i 1881-82. To gange foretog han studierejser til Tunis, hvorfra han hjembragte værdifuldt etnologisk materiale til Nationalmuseet, og han var Berlingske Tidendes korrespondent i Manchuriet under den russisk-japanske krig 1905.

Han var Nationalmuseets tillidsmand ved fredlys-ningen af oldtidsminder, og han stod bag den adres-se, der skaffede museet grundlag for forhistoriske udgravninger.. Stor betydning fik Daniel Bruuns arkæologiske undersøgelse på Grønland, Island og Færøerne, hvortil han rejste flere gange. Som den første påviste han boliger blandt nordboernes ruiner i Grønland, og han skrev bogen Erik den Røde og Nordbokolonierne i Grønland.

Om Danmark udgav han i 1919-23 det store topografisker fembindsværk Danmark, Land og Folk, som stadig læses. Om sin ungdom og sin slægt skrev han i Slægt- og Barndomsminder fra Viborg-egnen, I-IV, 1925-27.

Læs mere om familien Bruun og Bruunshåb her på ViborgHistorie i historien: Bruunshåb - en slægt - en industrihistorie.

Af Svend Korup.

Litteratur

Daniel Bruun: Slægt- og barndomsminder fra Viborg-egnen, 1925.Oprettet af: dan den 2007-12-05
Opdateret af: mikkel den 2008-01-23

Kommentarer

Erik Velling, Viborg


I artiklen om Daniel Bruun står der, at han efter rejsen til Tunesien hjembringer værdifuldt etnologisk materiale til Nationalmuseet.
Daniel Bruun skriver selv i "Manddomsaar" s. 142: "Til Nationalmuseet kunne jeg aflevere en stor Samling etnografiske Genstand ..."
Venlig hilsen
Erik Velling


Kommentarer
Vil du skrive en kommentar?
Skriv selv kommentarer