Viborg historie


Jurist og politiker Bruun, Peter Daniel


Asmild Kloster Hovedgaard, Viborg

Født: 1796-12-18 -- Død: 1864-06-07

Peter Daniel Bruun blev født i Fredericia som søn af købmand og fabrikant Bertil Bruun, der i 1809 købte Asmild Koster hovedgård. Ved Viborg.

Peter Daniel Bruun blev jurist og juridisk licentiat. Han blev assessor ved Viborg Landsoverret og købte Asmild Kloster i 1830, som han ejede til sin død.

I 1830 blev han assessor ved højesteret, i 1841 medlem af Viborg stænderforsamling, i 1848 af den grundlovgivende rigsforsamling. Han blev medlem af landstinget og var i en periode dets formand, indtil han i 1862 udtrådte af rigsdagen og i 1863 af rigsrådet.

I 1842 gennemførte han i stænderforsamlingen drøftelsen af Hiort-Lorenzens sprogsag til trods for den kongelige kommissarius’ protest. Politisk tilhørte Peter Daniel Bruun de nationalliberale, og han blev i stænderforsamlingen og på rigsdagen betragtet som en myndig og frisindet forhandlingsleder.

Læs mere om familien Bruun og Bruunshåb her på ViborgHistorie i historien: Bruunshåb - en slægt - en industrihistorie.

Af Svend Korup.

Litteratur

Daniel Bruun: Slægt- og barndomsminder fra Vi-borg-egnen, 1925.

Hans H. Worsøe: Træk af Bruunshåbs historie. I Fra Viborg Amt 1972, s.122-140.

Dansk Biografisk Leksikon, bind 2, 1979.Oprettet af: dan den 2007-12-05
Opdateret af: mikkel den 2008-01-23
Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer