Viborg historie


Stationsforstander Buchwald, Niels Bredahl


Født: 1873-07-28 -- Død: 1954-01-13

N. B. Buchwalds tilknytning til Viborg stammer fra dels forfædrene og dels en årrække som erhvervsaktiv. Buchwald var stationsforstander i Viborg fra 1930 til han som 65-årig i 1938 gik af – som landets ældste stationsforstander. Forud var gået et omskifteligt liv som tjenestestatsmand. Allerede i 1890 var Buchwald blevet elev ved Statsbanerne. To år senere var han assistent, og i 1917 blev han kontrollør i Langå, hvor han blev indtil 1930.

Efter eget udsagn søgte Buchwald stillingen som stationsforstander i Viborg, fordi hans forfædre havde spillet en stor rolle i byen. Han var en højt anset embedsmand, som gerne udtrykte sine meninger. N. B. Buchwald oplevede i sin erhvervsaktive tid den rivende trafikale udvikling. I begyndelsen af karrieren var stationsforstanderen således en temmelig betydningsfuld mand, mens han omkring år 1938 blot var et mindre hjul i hele apparatet.

Udover arbejdet hos Statsbanerne var Buchwald en flittig skribent. Hans interesser lå særligt indenfor jagt, vildtpleje og hunde. Han var en stor hundekender, og tegnede selv illustrationerne til sine artikler.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kildemateriale

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske ArkivOprettet af: Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen den 2007-12-05
Opdateret af: mikkel den 2008-01-23

Kommentarer

N.B. Buchwalds dødsår

Svend Christiansen, 2300 København S


Selvfølgelig kan jeg tage fejl, men jeg er temmelig sikker på, at hr. Buchwalds dødsår må have været 1964 og ikke 1954.
Vi boede dengang på Øgårdshøjen 2, og min mor besøgte fra tid til anden den gamle herre, der var enkemand og boede ved bakkens fod på Nørresøvej 28. Her gik hun til hånde med indkøb og madlavning - og højtlæsning, idet hr. Buchwald var næsten blind. Jeg var undertiden med dernede, og derfor kan han ikke have været død i januar 1954, for da var jeg endnu ikke født.
Sine allersidste år tilbragte han på plejehjemmet Egeris ved Skive.

Det KAN selvfølgelig have været en anden stationsforstander Buchwald - men mon dog? :-)Stationsforstander Buchwald

Kommentarer
Vil du skrive en kommentar?
Skriv selv kommentarer