Viborg historie


Greve, Stiftsamtsmand Ahlefeldt-Laurvig, Frantz Vilhelm Ferdinand


Født: 1790-11-07 -- Død: 1843-11-10

F.V.F. Ahlefeldt-Laurvig tog juridisk eksamen på Københavns Universitet i 1813 efter otte års studier på universiteter i Leipzig, Kiel, Heidelberg og Göttingen. I 1816 kom han ind i Danske Kancelli, hvor han i 1820 blev underkancellist. Året efter blev han Assessor ved Landsoverretten i Viborg, og i 1826 blev han ordinær Højesteretsassessor. I 1828 blev han kammerherre, og overtog 1831 embedet som Stiftsamtsmand i Viborg.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kildemateriale

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske ArkivOprettet af: mikkel den 2007-11-26
Opdateret af: mikkel den 2008-01-23
Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer