Viborg historie


A. Philipsen & Co.


Fra maskinfabrik til elektronikbranchen

Da Aage Philipsen i 1906 vendte hjem til Viborg efter at have været ansat på elektromekaniske fabrikker i Frankfurt og Baden, overtog han sin fars Eskild Philipsens Maskinfabrik. Hidtil havde fabrikken fremstillet en række maskiner overvejende til farverier og tekstilfabrikker. Straks efter overtagelsen engagerede Aage Philipsen sig i opførelsen af byens elektricitetsværk. I samarbejde med forskellige andre virksomheder fremstilledes master og elektroniske installationer.

Herefter blev det til flere opgaver i Midtjylland. Heriblandt elværker i Stoholm og i Skals og på Sindssygehospitalet i 1900-tallets første årti. Man gav endog tilbud på Københavns nærbanes elektrificering i 1932, men fik ikke ordren.

De oprindelige produkter - industrimaskinerne - formåede fabrikken ikke at videreudvikle med succes. Et produkt som fabrikken til gengæld havde bedre held med var den patenterede piske- og røremaskine "Viborg", som var hånddrevet. Den blev i 1908 videreudviklet, da den fik tilkoblet en elektromotor.

Fra elektronik til biler

Fra begyndelsen af Aage Philipsens tid som leder af virksomheden satte andre fabrikanter, der havde råd til at købe automobiler, deres biler til reparation hos ham. Derfor blev en reparationsafdeling for motorkøretøjer i løbet af få år stablet på benene. I 1920 fik Philipsen autorisation på forhandlingen af Fordbiler i Viborg amt. Virksomheden havde nu udviklet sig til en ren servicevirksomhed med el-installationer, bilhandel og autoværksted. Virksomheden voksede, og i 1938 havde den 84 ansatte.

Aage Philipsen var ikke alene en fremtrædende erhvervsmand, han tog også aktivt del i byens liv. Han var blev valgt til byrådet og var medlem af økonomiudvalget

Efter krigen, i begyndelsen af 1950'erne blev virksomheden delt i A. Philipsen Akts., som skulle varetage den blomstrende bilforretning og Philipsen & Hall A/S, som videreførte den efterhånden skrantende elektricitetsvirksomhed. Hermed satsedes der således på bilforretningen, og virksomhedens virkefelt var endnu en gang blevet ændret. Bilforhandlingen gik godt en årrække endnu, men ved årsskiftet 1980-1981 var Ford-forhandlingen blevet videresolgt til en tidligere medarbejder, som nu lejede sig ind i lokalerne på Skivevej. Aktieselskabet havde herefter stort set ikke andre aktiviteter end lokaleudlejningen og lukkede i løbet af 1981.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Litteratur og kilder

Lauridsen, Henning Ringgaard: Viborgs industrihistorie 1741-1990. Viborg Leksikon. Bd. 8, 1990
Lauridsen, Henning Ringgaard & Lars Munkøe: Viborgs Historie 1940-1997, bd. 3, 1997
Viborg Stifts Folkeblad 18.02.1981Oprettet af: Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen den 2005-11-09
Opdateret af: mikkel den 2009-01-15

A. Philipsen & Co. havde omkring 1930 autoværksted på adressen Vesterbrogade 7-9.


Aage Philipsens El-installationsforretning.


En El-installatør fra Philipsen & Hall A/S udfører reparationsarbejde på jernbaneoverskæringen.


Elektricitetsfirmaet Philipsen og Hall A/S udførte en række reparations- og opførelsesarbejder i Viborg og omegn. Denne elmast har været under virksomhedens behandling.

Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer