Viborg historie


Viborg private Realskole


I 1890 oprettede cand. theol. Axel Plenge sammen med sin hustru Magnella Plenge, der var uddannet lærerinde, en ny privat skole i Viborg med det formål at føre unge piger, der dengang ikke kun-ne optages på katedralskolen, frem til almindelig forberedelseseksamen også kaldet præliminærek-samen. Efter en beskeden start i en lejlighed i Sct. Ibs Gade flyttede skolen til St. Sct. Hans Gade, hvor den i fem år holdt til i farver Skives gård. Elevtallet voksede imidlertid og i 1895 købte Plenge en grund på Sparretoft – ikke langt fra stedet, hvor den nye jernbanestation kom til at ligge året efter – og opførte her en skolebygning, som stadig er en del af skolen.

Realskole for både piger og drenge

Efter vedtagelsen af Almenskoleloven af 1905, der indførte mellemskole- og realeksamen blev skolen en fællesskole for piger og drenge. Axel og Magnella Plenge ville ikke skabe en uniformeret offentlig skole, men en fri privat skole, hvor forældrene skulle have indflydelse på børnenes åndelige opdragelse, og hvor eleverne kunne have et sundt og fornøjeligt skoleliv. Skolen havde egen sportsplads, badeanstalt og skolekøkken, den gang noget helt nyt, og skolen blev kendt for sine fester og skovture, hvor byens charabancer smykket med flag og grønt drog til Hald eller Palstrup med elever og lærere.

Ud fra sit skolesyn stiftede Axel Plenge foreningen ”Den frie Skole” (1904-17) med medlemmer ikke alene i Danmark, men i alle de nordiske lande. Foreningen, der fik stor tilslutning fra både fri-tænkere, missionsfolk og grundtvigianere, arbejdede for de frie skolers ret og betydning og for religionsundervisningens frihed.

Føns’ skole

I 1909 blev Plenge præst i Uldum, hvorefter skolebestyrer M. Christensen-Dalsgaard ledede skolen indtil 1918. Fra 1918 til 1956 var skolen ejet og ledet af skolebestyrer Rasmus Føns, der skabte en sådan respekt om skolen, at den endnu mange år efter hans død blev kaldt Føns’ skole. Elevtallet voksede, og der blev bygget til skolen og lejet lokaler i KFUM’s nærliggende bygning. Rasmus Føns var respekteret ikke alene i Viborg, men også i undervisningsministeriet, hvor han var med til at give den gamle præliminæreksamen en mere tidssvarende form.

I 1956 solgte Føns skolen til skolebestyrer I. C. Pedersen. I denne periode havde skolen mange ele-ver fra oplandet og skolen blev udvidet med nye faglokaler. Sidst i 1960’erne blev der oprettet real-afdelinger de fleste af oplandets kommuner, hvilket medførte, at elevtallet faldt på Viborg private Realskolen, og for at opnå gunstigere tilskudsbetingelser omdannedes skolens til en selvejende institution.

Viborg private Realskole i dag

Efter nedgangen i elevtallet i 1960’erne har skolen oplevet ny fremgang. Elevtallet voksede og nye lokaler måtte tages i brug. I 2006 blev naboejendommen, det smukt hus som tilhørte KFUM, bygget om og taget i brug som skolebygning for de ældste klasser, og i sommeren 2008 blev det den gamle børnevilla erstattet af et helt nyt børnehus til indskolingsklasserne og skolens fritidsordning. I dag – 2010 – har skolen to spor med 510 elever fra børnehaveklassen til 10. klasse.

Af Svend KorupOprettet af: Svend Korup den 2010-02-15
Opdateret af: Svend Korup den 2010-03-09

Kommentarer

Lars Kildedal, Viborg


Kan tilføje til denne skønne artikel at VpR i dag har købt Nykredit' s ejendom lige om hjørnet. Ejendommen fra 1906 overtages den 1. maj 2015, samme år hvor skolen afholder 125 års jubilæum. Jeg kan tilføje at elevtallet i dag er på 630. 60 af de elever er tilmeldt vores internationale klasser. Dette tilbud etablerede skolen i 2009 intet samarbejde med Viborg kommune.Skolekøkkenet på Plenges skole 1904


Præliminarister fra Plenges skole 1905


Viborg Private Realskole.

Kommentarer
Vil du skrive en kommentar?
Skriv selv kommentarer