Viborg historie


Han fulgte Fuglen paa dens Flugt


Den unge Mortensen og frue

Hans Christian Cornelius Mortensen blev født den 27. august 1856. Hans far var botaniker og seminarielærer, så kærligheden til naturens planter og dyr er ikke tilfældig. Den unge Mortensen kastede sig over teologistudierne på Københavns Universitet, men skiftede efter kort tid til medicin. Da det mest var de zoologiske og botaniske dele af uddannelsen, han var interesseret i, skiftede han til sidst til naturhistorie. Nogen afsluttende eksamen fik han dog aldrig, for undervisningen optog efterhånden al hans tid. I 1888 kom han til Viborg Katedralskole som adjunkt og blev senere lektor. Tre år efter giftede han sig med Ingeborg Cathrine Lemming. Hun underviste ligesom Mortensen, og med tiden tilknyttedes også hun Viborg Katedralskole. Foruden at være aktiv i kvindesagen og arrangør af foredrag var hun desuden sin mand en nyttig hjælper og støtte. Da deres første fælles hjem i Villa Tatoi blev dem for småt, flyttede de ud til et nybygget hus på Skottenborg. For at dele sol og vind lige i alle husets rum placeres det nye hus skråt på grunden. Dette hus kaldte de Villa Takken.

Den gode, men strenge lærer

Beretninger om Mortensens personlighed fra forskellige elever kan være med til at tegne et billede af ham som lærer. Ikke alle er enige i deres dom, men fælles er imidlertid den dybe respekt, hans tidligere elever nærede for ham. Fagligheden kunne ikke kompromitteres. Hvorvidt han var en retfærdig lærer eller ej er svært at bedømme, men det står dog klart, at man ikke fik noget foræret. Med uromagerne holdt han nøje regnskab, men selv om man var blevet skrevet op på hans "gule papir", så var spillet ikke tabt. Han var i stand til at tilgive sine elever, og man fornemmer, at han forsøgte at se det bedste i hver enkelt. For selv om bogligheden ikke altid var lige veludviklet, så havde Mortensen håb for de uboglige på andre områder af livets sider.
Ifølge eleverne var Mortensen en fysisk stor, kantet mand, sky og tilbagetrukket i sin fremtoning. En tidligere elev fortæller, at lektoren aldrig lo. Dog fortæller samme elev, at de en dag så på en 8-benet kattekilling i sprit, som Mortensen betegnede som en vanskabning. Da eleven så udbrød, at det måtte være et "mis"-foster, kunne selv ikke Mortensen holde masken.

Stærenapperen

Overlærer Mortensens yndlingsfugl var stæren. Efter mislykkede forsøg på at mærke disse små fugle for at undersøge deres vintertræk, lykkes det endelig i 1899. Med tynde aluminiumsringe om benet fløj fuglene let af sted, og svar fra fjerne lande begyndte at finde vej til Viborg og til Fuglemortensen.
Mange elever på Katedralskolen blev Mortensens hjælpere enten af ægte interesse for fuglene eller for at forsøge at sone en brøde. Det var sammen med disse elever, at Mortensen byggede "nappere" i sin have. Stærene blev fanget i kasser og kunne kun komme ud gennem et system af rør, der ledte ind i Villa Takken. Når stærene dumpede ud af røret, kunne Mortensen ringmærke dem. Denne metode var især nyttig, da helbredet begyndte at skrante i de sidste år.
Ikke blot stærene skulle ringmærkes. Storkereder i Viborg og omegn havde ofte besøg af Mortensen, og også fiskehejre, rovfugle og forskellige slags ænder fik en ring om benet.

Johannes V. Jensens mindeplade

Mortensen nåede at mærke 6000 fugle inden sin død i 1921. Hans hustru, der altid var ham en trofast støtte, og som måske burde levnes lige så megen opmærksomhed på grund af sit eget arbejde for bl.a. folkeoplysningen og kvindesagen, døde i 1938 og blev begravet ved siden af Hans Chr. C. Mortensen på Viborg Kirkegård.
Blandt Fuglemortensens gamle elever var den mest kendte vel nok Johannes V. Jensen. Hans ord præger den mindeplade, der afsløredes i 1952 og som hænger på den gamle katedralskoles mur i Latinerkvarteret. Ikke mange ord, men netop nok til at spejle Mortensens karakter.
Hans Vid og Sindrighed bar Frugt
hvorom der gaar i Verden Ry
Han fulgte Fuglen paa dens Flugt
selv blev han i den stille ByOprettet af: Ukendt den 2003-09-16
Opdateret af: mikkel den 2009-01-23

"Fuglemortensen" - Hans Christian Cornelius Mortensen. Født den 27. august 1856. Død den 7. juni 1921.


Hans Chr. C. Mortensen med elever på Viborg Katedralskole. Billedet er taget den 19. maj 1909.


Fugle-Mortensen ringmærker en stær

Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer