Viborg historie


Houlkær - gård og bydel


Houlkærgård rives ned

Omkring 1980 blev det besluttet at Houlkærgård skulle rives ned, idet man ikke mente, at gården passede ind i det miljø, der var opstået i kvarteret Fennebakken-Hyrdebakken. Houlkærgårds markante stuehus var opført i 1918 af gårdejer Ole Westergård i klassisk skønvirkestil med kampstenssokkel, rødt murværk, afvalmet tegltag og vinduer med sprossedelte ruder. Det nye parcelhusbyggeri var gulstens gårdhuse med fladt tag eller enkle rækkehuse i rødsten.

Dødsdommen over Houlkærgård skuffede dog Asmildparkens Ungdomsklub, der mente at have fået løfte om at kunne rykke ind på gården. Men netop udsigten til af få Asmildparkens unge som nabo havde fået et par beboere og en af bygherrerne til at protestere til kommunen. De var bange for støjen fra de unges musik og knallerter og kunne i øvrigt henvise til, at der i lokalplanen for området ikke var nævnt noget om institutioner af nogen art.

De unges pladsproblemer i det nye kvarter var ellers reelle nok. Omkring 150 unge klubmedlemmer måtte nøjes med nogle kælderlokaler i Asmildparken. Her kunne mange arrangementer ikke gennemføres på grund af for lidt plads, og musik kunne de heller ikke spille af hensyn til beboerne. Politikerne i socialudvalget og byplanudvalget fandt dog på råd. Kommunen havde netop købt endnu en gård i området, den lå lidt nordøst for Amtsgymnasiet, og her var måske muligheden for at indrette en Fritidsgård til bydelens unge.

Fra mønstergård til parcelhuskvarter

Houlkærgård var engang en af Viborgegnens mønstergårde. Her var stærke arbejdsheste og trivelige malkekøer, en fin fårebesætning af Oxforddown-racen, en fyldt svinestald og et utal af gæs og ænder, der snadrede i søen bag den store firlængede gård. Men byudviklingen blev dens skæbne. I 1969 - efter at have opkøbt gården med de 105 tdr. land jord - udskrev Viborg Byråd og Asmild-Tapdrup sogneråd en idekonkurrence for en hel ny bydel øst for Nørresø. Snart efter skød boligblokke, parcelhuskvarterer, skole, gymnasium, børnehaver og butikscenter op. Houlkærgård kom til af levere jord til det meste og gav også bydelen sit navn, men det moderne parcelhus-Danmark forvandlede på få år det gamle bondeland. I 1981 fjernede et nedbrydningsfirma de sidste af gårdens bygninger.Oprettet af: Ukendt den 2004-06-30
Opdateret af: mikkel den 2009-01-27

Svaner i søen ved Houlkjærgård, ca. 1930-1940. Gården findes ikke mere.

Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer