Viborg historie


Tidslinje

Klik på det år du gerne vil læse mere om. Du kan også få vist tidslinjen i perioder ved at vælge en periode nedenfor. Trykker du på knappen "Printvenlig" får du tillige udfoldet samtlige poster - og dermed en fuld version af Viborgs historie på en overskuelig tidslinje.

Vælg periode:
 • År 0800 - Vikingegård på området ved Sct. Peder Stræde.
 • År 1000 - Store Sct. Peders Stræde anlægges
 • År 1018 - Knud den Store lader slå mønt i Viborg
 • År 1027 - Hardeknud hyldes som konge på Viborg Landsting.
 • År 1060 - Viborg bliver bispeby.
 • År 1072 - Adam af Bremen nævner i sin Danmarksbeskrivelse Viborg.
 • År 1086 - Knud den Hellige kommer igennem Viborg på sin flugt fra Børglum til Odense.
 • År 1103 - Erik Ejegod tager i Viborg afsked med sit folk, inden han drager på pilgrimsrejse.
 • År 1130 - Opførelsen af Viborg Domkirke påbegyndes.
 • År 1132 - Viborgs biskop Eskild dræbes under ottesangen foran alteret i Asmild kirke.
 • År 1150 - Borgerkrig.
 • År 1151 - Svend befæster Viborg med volde og grave.
 • År 1157 - Slaget på Grathe hede syd for Viborg.
 • År 1188 - Sankt Kjeld kanoniseres af paven som helgen.
 • År 1222 - Gunner biskop i Viborg stift. Bor på bispegården i Asmild.
 • År 1227 - Dominikanerklosteret, Sortebrødreklosteret grundlægges.
 • År 1231 - Kong Valdemars Jordebog viser, at Viborg er en højtbeskattet by.
 • År 1235 - Fransiscanerklosteret, Gråbrødrekloster grundlægges.
 • År 1241 - Kong Valdemar Sejr bekræfter Jyske Lov.
 • År 1259 - Kong Erik Glipping krones juledag i Viborg Domkirke.
 • År 1286 - Erik Glipping myrdes i Finderup Lade.
 • År 1313 - Jyderne nægter at betale skat og planlægger oprør.
 • År 1313 - Erik Menved bygger borg ved Borgvold
 • År 1320 - Kongsborgen på Borgvold rives ned.
 • År 1334 - Danmark er pantsat.
 • År 1340 - Valdemar Atterdag hyldes på Viborg Landsting.
 • År 1340 - Byrådet nævnes første gang i de skriftlige kilder.
 • År 1355 - Den første afbildning af Viborg bys segl med de to rådmænd.
 • År 1381 - Borgmestre nævnes for første gang.
 • År 1393 - Dronning Margrethe indstifter Vor Frue kapel ved domkirken.
 • År 1396 - Erik af Pommern hyldes som tronfølger.
 • År 1400 - Domprovstegården opføres.
 • År 1406 - Dronning Margrethe køber en gård med et stenhus ved Nytorvs vestside.
 • År 1440 - Den 9. april bliver Christoffer af Bayern kronet i Viborg.
 • År 1440 - Viborg Domkirkes indtægter
 • År 1440 - Sct. Kjelds marked
 • År 1440 - Viborgs ældste privilegier
 • År 1442 - Viborgs bylov kopieres af andre jyske byer.
 • År 1444 - Gejstlige må ikke længere erhverve ejendomme i Viborg uden at betale skatter.
 • År 1448 - Christian den 1. møder på Viborg Landsting og får sit valg til konge bekræftet.
 • År 1461 - Et kongeligt privilegium fortæller, at torvedagen i Viborg er lørdag.
 • År 1462 - Snapstinget holdes lørdag efter Hellig Tre Konger.
 • År 1467 - Viborg Rådhus nævnes første gang. I 1587 fortælles, at det ligger ved Domkirken.
 • År 1487 - Den senere Christian den 2. vælges som tronfølger på Viborg Landsting.
 • År 1499 - En kommission fastlægger skellet for Viborgs bymark.
 • År 1501 - Brand!
 • År 1520 - "Det bondske Viborg med de brandfarlige stråtage"
 • År 1522 - Klageskrift mod kong Christian den 2.
 • År 1523 - Den 20. januar proklameres oprøret mod kongen på Viborg Landsting.
 • År 1525 - Hans Tausen forflyttes fra Antvorskov til Johanniterklosteret i Viborg.
 • År 1526 - Hans Tausen begynder sine lutherske aftensangsprædikener i Sct. Hans Kirke.
 • År 1526 - Kong Frederi den 1. beskytter Hans Tausen
 • År 1526 - Viborgs borgmester forlader byen og landet
 • År 1527 - Hans Tausen prædiker i Gråbrødre klosterkirke.
 • År 1527 - Viborg Hospital.
 • År 1528 - Viborgs første trykkeri.
 • År 1529 - 12 sognekirker nedrives.
 • År 1529 - Kirkegårde nedlægges.
 • År 1530 - Domkirkereformen
 • År 1534 - Grevens fejde
 • År 1535 - Christian den 3. hyldes på Viborg Landsting.
 • År 1536 - Jørgen Friis fængsles.
 • År 1536 - Skipper Clement henrettes.
 • År 1558 - Kannikkeresidensen bliver bispegård.
 • År 1567 - Hele den østlige del af Viborg brænder.
 • År 1570 - "De 24 mænd" nævnes første gang.
 • År 1573 - Kongelig tilladelse til Viborgs og Jyllands første apotek, Svaneapoteket.
 • År 1576 - Den jyske adel modtager den gamle bispegård.
 • År 1584 - Nytorv udvides på kongens befaling.
 • År 1602 - Den frygtede 'hvide pest' kommer til Viborg.
 • År 1615 - Viborg brænder.
 • År 1618 - Hekseprocesser i Viborg.
 • År 1619 - Takserborgere kommer til byen.
 • År 1622 - Adelens papirer skal læses på Viborg Landsting.
 • År 1627 - Viborg besættes af Wallensteins landsknægte.
 • År 1629 - Et bønskrift til kongen beder om hjælp efter kejserlig udplyndring.
 • År 1631 - Landstinget må flyttes til Holstebro på grund af en heftig blodsot.
 • År 1644 - General Torstenssons svenske tropper besætter Viborg.
 • År 1644 - Viceadmiral Corfitz Ulfeldt begravet i Tapdrup.
 • År 1646 - Den første postrute kommer til Viborg.
 • År 1646 - Børneskole i Viborg
 • År 1655 - Den sidste kongehyldning i Viborg.
 • År 1657 - For tredje gang på 30 år er fjenden i Viborg.
 • År 1659 - Vilhelm af Brandenburg har sit hovedkvarter i Viborg.
 • År 1660 - Enevældens indførelse betyder store ændringer for Viborg.
 • År 1667 - Brand i Viborg.
 • År 1672 - Fra dette år bliver Snapstinget holdt i marts måned.
 • År 1672 - Første mandtalsliste fra Viborg.
 • År 1682 - Viborgs gyldne tid er forbi.
 • År 1682 - Købstadsforordning.
 • År 1685 - I kæmnerregnskabet findes i dette år byens lønnede tjenere anført:
 • År 1685 - Første børneskole
 • År 1688 - Købstaden Viborg har landets største bymark.
 • År 1720 - Viborgs første skoleplan, som konfirmeres af kongen.
 • År 1725 - Viborg i tilbagegang.
 • År 1726 - Viborgs store brand.
 • År 1727 - Viborg Byes Beskrivelse.
 • År 1728 - Rådhus på Gammeltorv indvies.
 • År 1743 - Tugt- og manufakturhuset åbnes.
 • År 1757 - Stiftsamtmandsgården på Nytorv opføres.
 • År 1768 - Viborgs styre reduceres.
 • År 1769 - Danmarks første folketælling.
 • År 1773 - Viborgs første avis 'Den Viborg Samler' begynder som ugeblad.
 • År 1775 - Der prædikes på tysk hver anden søndag i domkirken.
 • År 1781 - Brandtaksation.
 • År 1787 - Folketælling.
 • År 1801 - Viborg er vokset.
 • År 1805 - Snapstingets betydning som pengemarked forsvinder.
 • År 1807 - Engelske fanger i Viborg.
 • År 1808 - Viborg Kirkegård anlægges.
 • År 1809 - Bertel Bruun køber op i Viborg.
 • År 1811 - Viborgs første teater.
 • År 1813 - Stillings Gård på Nytorv opføres.
 • År 1814 - Bertel Bruun på Asmild Kloster bygger en træbro over søerne.
 • År 1816 - Viborg Borgerskole åbnes i Store Sct. Mikkels Gade med 207 elever, 114 drenge og 93 piger.
 • År 1817 - Jyllands første offentlige bibliotek, Viborg Stiftsbibliotek.
 • År 1821 - Bertel Bruuns søn Johan Ivar Bruun åbner klædefabrikken ved Åle Mølle.
 • År 1822 - Bruunshåb får sit navn.
 • År 1826 - Dragheims sygehus.
 • År 1826 - Viborgs første fattighus
 • År 1828 - Ny brandtaksation. Viborg har 402 ejendomme, en fremgang på 81 fra 1781.
 • År 1828 - Viborg Byes og Omegns Sparekasse grundlægges.
 • År 1830 - Viborg Læseselskab.
 • År 1832 - Bryggeriet Odin åbner som hvidtølsbryggeri.
 • År 1834 - Viborg Klub stiftes.
 • År 1834 - Folketælling: 3.419 indbyggere i Viborg.
 • År 1836 - Den nørrejyske Stænderforsamling.
 • År 1836 - Hans Tausens Minde anlægges.
 • År 1836 - Postrute fra Randers over Viborg til Thisted
 • År 1837 - 6 borgerrepræsentanter styrer byen sammen med borgmesteren.
 • År 1840 - Den senere friskole udskilles fra borgerskolen.
 • År 1843 - Søndagsskole for håndværkslærlinge.
 • År 1843 - Teater i Sct. Mathias Gade.
 • År 1844 - Kommunalt brandkorps og politi.
 • År 1845 - Viborg Handelsstandsforening stiftes.
 • År 1845 - Arbejdsanstalt
 • År 1845 - Postforbindelse til Århus
 • År 1847 - Dansesalonselskabet stiftes.
 • År 1849 - Tyske patruljer jages på flugt.
 • År 1850 - Folketælling: 4.039 indbyggere i Viborg.
 • År 1850 - Daglig postomdeling
 • År 1851 - Ladeplads i Hjarbæk indvies.
 • År 1851 - Danmarks første kreditforening åbner i Viborg.
 • År 1851 - Håndværkerstiftelsen "Lars Worres Minde".
 • År 1851 - Trikotagefabrikken i Dollerup.
 • År 1852 - Accisen, afgiften ved byernes porte, ophæves, og Viborgs byporte åbnes.
 • År 1854 - Det første amtssygehus i Grønnegade.
 • År 1854 - Viborg Borgerforeninstiftes.
 • År 1855 - Der bygges dæmning over søerne og den nye chausse til Randers anlægges.
 • År 1856 - Håndværkerforeningen stiftes.
 • År 1856 - Brohuset ved Randersvej.
 • År 1857 - Viborgs telegrafstation åbner.
 • År 1859 - Viborgs første gasværk.
 • År 1861 - 'Selskabet til samling af oldsager i Viborg' stiftes.
 • År 1863 - Jernbane fra Langå til Viborg.
 • År 1864 - Viborg besættes af preussiske soldater.
 • År 1864 - Viborg Domkirke restaureres.
 • År 1864 - Byparken Borgvold
 • År 1865 - Viborg bliver garnisonsby.
 • År 1865 - Håndværkerforeningens stiftelse opføres.
 • År 1866 - Det danske Hedeselskab stiftes. De første år med kontor i Århus, fra 1907 i Viborg.
 • År 1868 - De store militære lejrøvelser ved Hald med op til 10.000 deltagende soldater hver sommer.
 • År 1868 - Kreditforeningens bygning på Hjultorvet tegnet af Julius Trolle.
 • År 1869 - Købstæderne underlægges indenrigsministeriets tilsyn.
 • År 1872 - Dansk Arbejderforening i Viborg stiftes.
 • År 1874 - Råd-, ting- og arresthuset på Stænderpladsen indvies.
 • År 1875 - Viborg Børneasyl oprettes i Sct. Mogens Gade.
 • År 1877 - Viborg Stifts Folkeblad
 • År 1877 - Sindsygehuspitalet i Viborg åbner.
 • År 1877 - Viborg Skydeselskab stiftes.
 • År 1877 - Menighedsplejen i Viborg startes med to diakonisser.
 • År 1878 - Løveapoteket.
 • År 1879 - Julius Brems overtager sin fars klejnsmedeværksted.
 • År 1880 - Viborg Handelsforening begynder handelsskoleundervisning.
 • År 1880 - Murer- og Tømrersvendenes Stiftelse.
 • År 1880 - Typograferne stifter Viborg første fagforening.
 • År 1881 - Kloakeringen påbegyndes.
 • År 1881 - Kroghs Tobaksfabrik.
 • År 1882 - Tvangsarbejdsanstalten opføres i Skottenborg.
 • År 1884 - Fattiggård i Sct. Nicolai Gade.
 • År 1884 - Viborg Afholdsforening.
 • År 1885 - Der stiftes en socialdemokratisk partiforening, der får valgt et medlem af byrådet i 1902.
 • År 1887 - Østre Borger- og realskole indvies.
 • År 1887 - Telefonen kommer til Viborg
 • År 1888 - Th. Bentsens Klædefabrik i Dumpen. Nedlægges i 1978.
 • År 1889 - Nyt sygehus på Århusvej.
 • År 1889 - Riegels Trævarefabrik.
 • År 1890 - Viborgs Private Realskole åbner.
 • År 1890 - Viborg Stifts Tidende.
 • År 1891 - Fællesorganisationen i Viborg stiftes af 11 fagforeninger.
 • År 1891 - Landsarkivet for Nørrejylland.
 • År 1893 - Jernbanen Viborg-Løgstør over Aalestrup åbnes, fra 1966 kun godsbane.
 • År 1895 - Teknisk Skoles bygning indvies i Reberbanen. Skolen flyttes 1969 til H. C. Andersensvej.
 • År 1896 - Den nuværende banegård taget i brug.
 • År 1896 - VFF, Viborg Fodsports Forening, stiftes med bl.a. fodbold på programmet.
 • År 1897 - Viborg Svineslagteri A/S stiftes.
 • År 1898 - Arbejdernes Fællesbageri starter.
 • År 1899 - Der laves en lokalafdeling af Dansk Arbejdsgiverforening.
 • År 1900 - Viborg Vandværk.
 • År 1900 - Bremsbilen
 • År 1901 - Joachim Skovgaard maler de bibelske billeder i Viborg Domkirke.
 • År 1901 - Viborg Musikforening stiftes.
 • År 1903 - Viborgs første kommunale alderdomshjem.
 • År 1904 - De samvirkende Idrætsforeninger.
 • År 1905 - A/S Viborg Bank åbner.
 • År 1905 - Engelsborg skole, også kaldet Viborg Nørremarksskole, opføres.
 • År 1905 - Viborg Vestermarksskole opføres.
 • År 1906 - Kreditforeningens bygning i Sct. Mathias Port.
 • År 1906 - Jernbanen Viborg-Herning åbner. Lukket i 1971.
 • År 1906 - Ny kommunal valglov. Kvinder samt tjenestefolk og andre uden egen husstand får valgret.
 • År 1907 - Viborg Elværk åbner, idrift indtil 1955.
 • År 1907 - Viborgs første skolelæge.
 • År 1907 - Viborg Amts Socialdemokrat, lukket 1971.
 • År 1908 - Asmildkloster Landbrugsskole indvies.
 • År 1909 - Viborg Teater bygges.
 • År 1909 - Viborg får sine første tre automobildroscher.
 • År 1912 - Tilladelse til de første vandklosetter.
 • År 1912 - Viborg Venstreblad, radikalt dagblad, stopper 1947.
 • År 1912 - Der oprettes offentligt slagtehus og levnedsmiddellaboratorium.
 • År 1913 - Den sidste offentlige brønd nedlægges.
 • År 1913 - Klædefabrikken i Bruunshåb lukker efter en tvangsauktion.
 • År 1913 - Viborg Søbadeanstalt åbner ved Nørresø.
 • År 1913 - Generalkommandoens bygning i Sct. Mathias Gade, tegnet af Søren Vig- Nielsen indvies.
 • År 1914 - Viborg Andelsmejeri starter.
 • År 1914 - Brandstation i Sct. Hans Gade bygges.
 • År 1914 - Gråbrødre Markskole opføres.
 • År 1915 - Thor Langes mindesten for Erik Ejegod på toppen af Borgvold indvies.
 • År 1916 - Søndre Skole.
 • År 1917 - Privatbanken for Viborg og Omegn A/S stiftes.
 • År 1917 - Lazaretlejren i Hald opføres.
 • År 1918 - Papfabrik i Bruunshåb
 • År 1918 - Viborg Postkontor tegnet af Hack Kampmann opføres i Sct. Mathias Gade.
 • År 1918 - Viborg Centralbibliotek.
 • År 1918 - Bruunshåb Papfabrik.
 • År 1919 - Første byrådsvalgte borgmester.
 • År 1919 - Hans Tausens Hus i Boyesgade - Viborgs Missionshus - bygges.
 • År 1919 - De Gamles Hjem i Sct. Ibs Gade tages i brug med 35 beboere.
 • År 1920 - Vestre Landsrets bygning i dansk herregårdsstil indvies.
 • År 1921 - Kloakeringen sættes i system.
 • År 1922 - Folkekuranstalt i Hald.
 • År 1922 - Borger- og friskolen sluttes sammen under navnet Viborg Borgerskole.
 • År 1925 - Kasernebyggeriet starter med kvarterer for de menige. Først i 1940 er byggeriet færdigt.
 • År 1926 - Katedralskolens bygning på Aalborgvej indvies.
 • År 1927 - Jernbanen Viborg-Faarup-Mariager. Nedlagt i 1965.
 • År 1928 - 'Rektors have' åbnes som offentlig park under navnet Latinerhaven.
 • År 1928 - Viborghallen.
 • År 1931 - Viborgs første børnehave oprettes af Gerda Lomholt.
 • År 1935 - Joachim Skovgaard Museet stiftes.
 • År 1935 - VGF, Viborg Gymnastikforening.
 • År 1935 - Vestre Skole.
 • År 1936 - Viborgdagene 1936-39.
 • År 1937 - Socialdemokratiet erobrer første gang flertallet i byrådet.
 • År 1938 - Viborgs første rensningsanlæg ved Søndersø åbnes, i brug indtil 1971.
 • År 1939 - Viborgs første rutebilstation anlægges over for jernbanestationen.
 • År 1940 - Danmarks besættelse - 3.000 tyske soldater indkvarteres i Viborg.
 • År 1940 - 500 års jubilæum for VIborgs købstadprivilegier
 • År 1940 - Tekstilfabrikken Asani flytter til Viborg.
 • År 1940 - Alsang
 • År 1940 - Kong Christian X's fødselsdag.
 • År 1940 - Boligselskabet Viborg stiftes.
 • År 1942 - Flere tyske soldater indkvarteres i Viborg.
 • År 1942 - Engelske fadskærmsfolk nedkastes ved Farsø.
 • År 1942 - Erhvervsrådets Boligselskab stiftes.
 • År 1943 - Igen borgerligt flertal i Viborg Byråd.
 • År 1943 - Sabotage i Viborg.
 • År 1943 - Salonbygningen beslaglægges af tyskerne.
 • År 1944 - Sabotageaktiviteten tager til - også i Viborg.
 • År 1945 - De tyske flygtninge strømmer til Danmark - mange indkvarteres i Viborg.
 • År 1948 - Viborgs første vuggestue i tilknytning til børneasylet i Sct. Mogens Gade.
 • År 1948 - Den første ikke private børnehave i Viborg oprettes af menighedsplejen i Viborg.
 • År 1951 - Gymnastikhøjskolen ved Viborg indvies.
 • År 1954 - Viborg Varmeværk starter driften. Varmecentralen i Grønnegade nedrives 1996.
 • År 1955 - Sindssygehospitalet moderniseres og navnet ændres til Statshospitalet.
 • År 1956 - Salonbygningen genopbygges efter sabotagen under krigen.
 • År 1956 - Ungarnske flygtninge til Viborg.
 • År 1958 - Viborg Amts Sygeplejeskole. De nuværende bygninger indvies i 1969.
 • År 1959 - Nordre Skole.
 • År 1965 - Karup Lufthavn åbnes for civil trafik.
 • År 1965 - Kongehyldningsmonumentet på plænen ved Stænderpladsen afsløres.
 • År 1966 - Fra dette år oprettes mange børnehaver og vuggestuer.
 • År 1969 - Den første hærvejsmarch.
 • År 1969 - Vestergade bliver Viborgs første gågade.
 • År 1969 - Tinghallen indvies.
 • År 1970 - Kommunalreformen gør Viborg kommune større.
 • År 1970 - Vestervang Kirke indvies.
 • År 1971 - Viborg tager det biologiske rensningsanlægget ved Nørreåen i brug.
 • År 1971 - Viborg Amtsgymnasium.
 • År 1971 - Viborg Børnehaveseminarium.
 • År 1973 - Sct. Mathias Gade bliver gågade.
 • År 1973 - Viborg Handelsskole på Vinkelvej indvies.
 • År 1975 - Vestervang Skole begynder undervisningen.
 • År 1976 - Brandspil.
 • År 1976 - Finderuphøj Skole starter.
 • År 1977 - Midtjysk Specialarbejderskole indvies.
 • År 1978 - Landets første døgnplejeordning oprettes i Viborg.
 • År 1978 - Houlkærskolen tages i brug.
 • År 1981 - Søndermarkskirken indvies.
 • År 1981 - Bjergsnæs Efterskole åbner.
 • År 1986 - Amtssygehusets store udvidelse med den 13 etager høje patientbygning færdig.
 • År 1988 - Bryggeriet Odin lukker.
 • År 1988 - Efterskolen i Hald Ege åbner.
 • År 1991 - Det nyrenoverede og udvidede centralbibliotek på Vesterbrogade.
 • År 1992 - Houlkær Kirke.
 • År 1996 - Viborg Kraftvarmeværk.
 • År 1997 - Viborg Domsogns Sognegård, tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner, indvies.
 • År 1998 - Viborg Svømmehal ved den nyanlagte Banegårdsplads tages i brug.
 • År 2000 - Viborg Katedralskole fejrer sit 900 års jubilæum.
 • År 2001 - Viborg er ikke længere garnisonsby.