Viborg historie


Til aftenselskab hos byens spidser


"En fortyllet lille embedsby, hvor kastevæsen og snobberi beherskede hele livet".

Selvskabslivet blandt byens spidser.

Start udstilling