Viborg historie


Den lange fortælling - yngre stenalder


Den yngre stenalder i Viborg

For omkring 4000 år siden skete der store forandringer i landet. De første bønder begyndte at fælde de store skove for at skaffe plads til kornmarker og græsning. De store, slebne flintøkser, som blev brugt til at fælde træerne med, blev måske bøndernes vigtigste redskab.

Materialerne til de lange skovøkser blev hentet i flintminerne i Nordvestjylland, hvor man producerede halvfærdige økser til videresalg og forarbejdning. Fra stenalderens slutning nåede flintsmedene et meget højt teknisk niveau. I Viborgs haver, på markerne omkring byen og ved anlægsarbejder er der fundet fantastisk fint tilhuggede kornsegl, pilespidser, spydspidser og dolke.

Start udstilling