Viborg historie


Kort om Viborg - en kartografisk udstilling


Viborg bys fysiske udvikling kartografisk set fra det ældste kort over Viborg fra 1677 frem til idag.

Kortet viser Viborg by i 1730. Det er trykt i Erik Pontopppidans "Theatrum Daniæ" og er en kopi af det ældste kort fra Viborg fra 1677.

Start udstilling