Viborg historie


Trafik i bymidten


Trafik

Viborgs ældste gader har været brugt af mennesker i tusind år.

Viborgs veje var i næsten 900 år kun trafikeret af folk til fods, folk til hest og folk i hestevogne. Men mod slutningen af 1800-årene dukkede cyklerne op, herefter bilerne, og så begyndte der at blive trængsel i gaderne.

Især hovedgaderne med landevejstrafikken fra nord og syd, øst og vest kom under voldsomt pres. Hovedvej A 16 masede sig igennem Sct. Mathias Gade og Randersvej, mens A 13 fulgte Reberbanen, Gravene og videre ned ad Dumpen. Sct. Mathias Port var trafikknudepunk-tet, hvorom alt drejede sig.

Ringvejen, som blev anlagt i halvtredserne, aflastede den nord-sydgående trafik, mens trafikpresset i øst-vest-retning gennem Sct. Mathias Gade først ophørte, da gaden blev gågade i midten af halvfjerdserne. Herefter tilbageerobrede fodgængerne igen byens hovedstrøg.

Start udstilling