Viborg historie


Middelalderen


Middelalderen

Omkring 1060 blev Viborg bispesæde, og i 1150 fik byen købstadsprivilegier. I den tidlige middelalder opstod Landstinget for Nørrejylland, hvor flere kongevalg fandt sted. Da rigets centrum i 1300-tallet rykkede mod øst, blev Landstinget rammen om Jyllands kongehyldninger frem til enevældens indførelse i 1660.

I middelalderen var der foruden domkirken tolv sognekirker, to kapeller og fem klostre, hvoraf hovedparten blev revet ned efter Reformationen. Hans Tausen var fra 1525 til 1529 forflyttet til byen, og i denne periode blev Viborg et reformatorisk centrum.

Start udstilling