Viborg historie

Tema: VIBORG - Besat og befriet 1940-1945

HVERDAGSLIV UNDER BESÆTTELSEN I VIBORG

7.-9. klasse Mørkelægning og udgangsforbud.

Gå til næste Tilbage til oversigt
Opgaver

OPSLAG OM MØRKELÆGNING UNDER BESÆTTELSEN

MØRKELÆGNING

Fra og med i Aften er der beordret Mørkelægning over hele Danmark.

Den officielle Meddelelse om Mørkelægningen.

Indenrigsministeriet meddeler, at der fra og med i Aften skal være Mørkelægning over hele Landet.

Det paalægges alle, saavel i By som paa Land, private Personer, Virksomheder og Institutioner og offentlige Myndigheder ufortrødent at træffe Forberedelser, saa at Mørkelægningen er gennemført fra i Aften enten ved Slukning af Lyskilderne eller ved virksomme Afblændinger eller Tildækninger. Indtil videre skal Mørkelægningen træde i Kraft fra Kl. 19 og vedvare til den paafølgende Morgen Kl. 5. Overtrædelse straffes efter Loven.

Udgivet i: Viborg Stifts Folkeblad, 09.04.1940

VEJLEDNING OM MØRKLÆGNING

Vejledning for Befolkningen i, hvorledes man hurtigt og let kan mørkelægge.

Da der er givet Ordre til Mørkelægning fra i Aften Tirsdag, vil dette sige, at der fra Mørkets Frembrud til Solopgang ikke maa kunne ses Lys fra Luften. Enhver Form for Facadebelysning, Skiltebelysning, Automatbelysning samt privat Gadebelysning skal holdes slukket fra Mørkets Frembrud.

For den indendørs Belysning gælder, at denne skal være neddæmpet, afskærmet (eventuelt slukket), saaledes at intet Lys kan iagttages udefra. Den bedste maade at mørkelægge på er at afblænde Vinduerne. Herved forstaas en Tildækning af Vinduerne ved Hjælp af sort Papir, sort Tøj, Pap, Træ- eller Finer-plader, i det hele taget alt Materiale, som ikke er gennemsigteligt. I Mangel af dette kan man anvende tykke Tæpper, Overfrakker, Aviser m.m., idet man passer paa, at der intet Lys skinner ud ved Siderne.

Udgivet i: Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad, 09.04.1940

MØRKELÆGNING UNDER BESÆTTELSEN

Bekendtgørelse fra Politiet.

Da der er beordret Mørklægning udstedes følgende Bekendtgørelse:

§ 1.
Mørklægning iværksættes straks.

§ 2.
Under Mørklægningen iværksættes følgende Foranstaltninger:
a) Al udendørs Belysning skal slukkes fuldstændig. Enhver Form for privat udendørs Belysning, saasom Lysskilte, Facadebelysning, belyste Urskiver og Husnumre o.l. forbudt.
b) Hvor der anvendes kunstigt Lys, skal alle Vinduer, Tagvinduer, Glastage, Luger o.l. Aabninger samt Døre og Porte være tildækket eller Lyskilder afdækket, saadan at intet Lys er synligt udefra.
c) Al brug af Haandlamper, Lommelygter o.l. er forbudt, hvor Lyset kan være synligt fra Luften.

§ 3.
Intet Køretøj maa benyttes efter Mørkets Frembrud, med mindre alle lygter er afskærmet (blændet).

Overtrædelser straffes med Bøder eller Hæfte.

Politimesteren i Viborg, den 9. April 1940, Vilh. Lund

Udgivet i: Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad. 10.04.1940

UDGANGSFORBUD UNDER BESÆTTELSEN

Efter Mørkets Frembrud

Politidirektøren meddeler:
1) Børn under 14 Aar bør ikke færdes paa Gaden efter Mørkets Frembrud uden voksnes Ledsagelse.
2) Publikums Opmærksomhed henledes paa, at Sammenstimlen efter Mørkets Frembrud paa Pladser, Gader og Veje efter Bekendtgørelse om Mørkelægning er forbudt.

Udgivet i: Viborg Stifts Folkeblad, 11.04.1940Oprettet af: Ukendt den 2004-11-02
Opdateret af: Ukendt den 2004-12-16


Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer