Viborg historie


Tema: VIBORG - Besat og befriet 1940-1945

DEN DANSKE HÆR I VIBORG UNDER BESÆTTELSEN

7.-9. klasse I besættelsens første tid levede de danske og tyske soldater side om side. Men i efteråret 1942 ventede tyskerne en engelsk invasion på den jyske vestkyst, og af den grund ønskede man alle danske styrker fjernet fra Jylland. Viborgs garnison blev derfor forlagt til Fyn, hvor den blev indkvarteret på hotel Nyborg Strand og vandrerhjemmet i Nyborg.

Gå til næste Tilbage til oversigt
Opgaver

HILSEPLIGT MELLEM DANSKE OG TYSKE SOLDATER UNDER BESÆTTELSEN

Borgerne i Viborg kunne i krigens første år opleve både danske og tyske soldater i Viborgs gader og høre både danske og tyske militærorkestre. Der var hilsepligt imellem danske og tyske officerer.

Udgivet i: Viborg Stifts Folkeblad, 11.04.1940

DEN DANSKE HÆR I VIBORG DEN 9. APRIL 1940

Oberstløjtnant W. Ulrich var chef for 6. bataljon under besættelsen. Ulrich fortæller om besættelsen den 9. april 1940:

Den 9. april kl. 5 blev jeg vækket af min kone. Der stod en soldat nede i gården og råbte, at jeg straks skulle møde på kasernen.

Snart begyndte de tyske flyvere at kredse over byen.

"Krigen" blev afblæst kl. ca. 8, og vi samledes nogle officerer på pladsen. Jeg aner ikke, om vi sagde noget; jeg ved kun, at vi var lammede, så underligt gået i stå. Jeg kan huske mandskabets harme over, at de ikke måtte kæmpe.

Den 9. april var overstået, og mandskabet med undtagelse af et kompagni blev hjemsendt.

Uddrag fra: Aage Bonde (red.), "Soldat i Viborg 1865-1965", Viborg Byhistoriske Arkiv, 1965



Oprettet af: Ukendt den 2004-11-02
Opdateret af: mikkel den 2009-03-04




Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer