Viborg historie


Tema: VIBORG - Besat og befriet 1940-1945

29. AUGUST 1943 - UNDTAGELSESTILSTAND I DANMARK

7.-9. klasse Den 29. august 1943 brød den danske regerings samarbejdspolitik med tyskerne sammen. Regeringen måtte gå af, og tyskerne overtog styringen af Danmark. Der blev indført undtagelsestilstand.

Gå til næste Tilbage til oversigt
Opgaver

UNDTAGELSESTILSTAND I VIBORG 1943

UNDTAGELSESTILSTANDEN

Bekendtgørelse fra den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark.

Den sidste Tids Begivenheder har vist, at den danske Regering ikke mere er i Stand til at opretholde Ro og Orden i Danmark. De af fjendtlige Agenter fremkaldte Uroligheder retter sig umiddelbart mod den tyske Værnemagt. Jeg proklamerer derfor den militære Undtagelsestilstand i Danmark.

Med øjeblikkelig Varsel anordner jeg følgende:
1) Embedsmænd og Funktionærer ved de offentlige Myndigheder og Institutioner skal loyalt fortsætte med at opfylde deres Embedspligter. De skal efterkomme de Anvisninger, som bliver givet af de tyske Myndigheder.
2) Sammenstimlinger og Ansamlinger af mere end 5 Personer paa Gaden og paa offentlige Steder er forbudt, ligesom alle Forsamlinger er forbudt.
3) Lukketiden fastsættes til Mørkets Frembrud. Fra dette Tidspunkt er ogsaa enhver Trafik paa Gaden forbudt.
4) Enhver Afbenyttelse af Post, Telegraf og Telefon er indtil videre forbudt.
5) Enhver Strejke er forbudt.
Overtrædelser af ovenstaaende Bestemmelser vil blive straffet ved de tyske Standretter.
Mod Voldshandlinger, Sammenstimlinger o.s.v. vil der hensynsløst blive gjort Brug af Vaaben.

Udgivet i: Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad, 31.08.1943

FORBYD MOD SKYDEVÅBEN, AMMUNITION OG SPRÆNGSTOFFER 1943

Skydevaaben, Ammunition og Sprængstoffer skal afleveres.

En Forordning af den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark.

I Henhold til Bekendtgørelse af 29 August 1943 angaaende Proklamering af den militære Undtagelsestilstand i Danmark har den Øverstkommanderende for de tyske Tropper i Danmark forordnet følgende:

Alle automatiske Vaaben og Haandvaaben saasom Maskingeværer, Maskinpistoler, Geværer, Pistoler og Revolvere samt enhver Form for Ammunition skal afleveres til nærmeste danske Politimyndighed inden den 7. September 1943.

Alle Haandgranater, Bomber, Sprængmidler og Sprængstoffer skal ligeledes afleveres til nærmeste Politimyndighed inden den 7. September 1943.

Enhver, der afleverer Vaaben, Ammunition, Sprængstoffer o.s.v. inden den 7. September 1943, undgaar Straf.

Enhver, som efter den 7. September 1943 er i Besiddelse af omtalte Vaaben, Ammunition, Sprængstoffer o.s.v., maa vente at blive straffet med Døden.

Udgivet i: Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad, 03.09.1943Oprettet af: Ukendt den 2004-11-08
Opdateret af: Ukendt den 2004-12-16
Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer