Viborg historie

Tema: VIBORG - Besat og befriet 1940-1945

BEFRIELSEN DEN 4. MAJ 1945

7.-9. klasse Natten til den 5. maj 1945 kapitulerede Tyskland til de allierede tropper, og bl.a. Danmark var nu igen et frit land. I Viborg brød jubelen hurtigt løs.

Gå til næste Tilbage til oversigt

ENGELSKE SOLDATER KØRER IND I VIBORG i MAJ 1945

Dumpen
De første allierede soldater kom til Danmark den 5. maj kl. 16.32. Det var den britiske generalmajor Dewing, der landede i Kastrup Lufthavn som repræsentant for den allierede overkommando med godt hundrede faldskærmssoldater. Soldaterne kørte ind til Københavns centrum, hvor de fik en stormende velkomst. To dage senere kørte de første større britiske enheder over den dansk-tyske grænse, og nåede i dagene efter op gennem Jylland og også til Viborg.

BEFRIELSEN 5. MAJ 1945

Befrielsen

Saa fik den lange Vinternat omsider Ende! Barsk og knugende var den. Mange og meget gik til i stormene.

Danmark er frit igen efter den længste Ydmygelse, dets mere end tusindaarige Historie kan fortælle om. Forandringen føles næsten som ufattelig og uvirkelig - kun følte man sig saa usigelig lykkelig. Den Stemning, der øjeblikkelig drev Tusinder af Folk ud paa Gaderne og forenede dem i Sang og Leveraab for Kongen og Danmark, var saa oprindelig, og den var dansk i sin overstrømmende lykkelige, men dog beherskede Glæde, der aldrig ytrer sig massivt eller udfordrende, aldrig hoverer.

I Dag taler vi til hinanden som frie Danske.

Men der er Landsmænd, der ikke fik Dagen at se, Landsmænd af de allerbedste.

Og saa gaar Tanken til alle danske Mænd og Kvinder, der har øvet dansk Gerning i Trofasthed i disse strenge Aar. Den gaar til Frihedskæmperne, der hvert Døgn levede Livet i Fare, og som modigt saa Døden i Øjnene, også naar de stod umiddelbart foran den. Folket beundrede deres Mod og Snarraadighed, der satte Blomst i pragtfulde Bedrifter.

Og saa haaber vi, at Fremtiden der i Sandhed kan byde paa mange og trange Opgaver, maa finde et enigt dansk Folk. Krigen lærte os at føle med fælles dansk Bevidsthed. Lad dette Fællesskab blive bevaret ogsaa i Tiden, der kommer!

Udgivet i: Viborg Stifts Folkeblad, 05.05.1945

BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 - JUBEL I VIBORG

Da Jubelen brød løs i Viborg. Paa et Nu var Gaderne som et bølgende Hav af syngende, flagsvingende, jublende glade Mennesker.

Krigen er forbi, Krigen er forbi!

Intet Budskab er vist nogen Sinde blevet spredt hurtigere end dette. Radioen forkyndte det Klokken syv Minutter over halv ni, og det bredte sig i Ejendomme, paa Gader og Veje med Lynets hast.

Som et brusende Menneskehav.

Der var næppe forløbet en halv Time, før Byens mest befærdede Gader var forvandlet til et brusende Menneskehav. Vildfremmede Mennesker standsede hinanden paa Gaden og udvekslede Lykønskninger, Børn og voksne, unge og gamle. En forretningsmand aabnede sin Butik og uddelte store Bundter af Papir-Dannebrogsflag, hvis rød-hvide Farver i Løbet af faa Minutter prægede hele Gadebilledet.

Sct. Mathiasgade var snart et bølgende Hav af Mennesker. Vinduer blev slaaet op og Flag og Vimpler hængt ud. Jubelen voksede fra Minut til Minut. Overalt vinkedes der med smaa Flag og et stort Dannebrog blev udbredt baaret af Sted af en Flok Børn og unge Mennesker. Paa Hjultorvet krøb en Dreng op og anbragte to Flag i en Lysstander, og Begejstringen fandt Udløsning i "Kong Christian", mens Hovederne blottedes. Også "Der er et yndigt Land" blev sunget, og Hurraraabene for Kong Christian og for Danmark bølgede gennem Gaderne.

En ubeskrivelig Trængsel.

Der var en ubeskrivelig Trængsel. Gaderne var sorte af Mennesker, og ved aabne Vinduer og paa Altaner stod de tæt. Mange steder blev der i Mørkningen tændt Lys, og Mørklægningsgardinerne rulledes op.

Udgivet i: Viborg Stifts Folkeblad, 05.05.1945

ENGELSKE BEFRIELSESTROPPER BYDES VELKOMMEN

Tre kvinder byder de engelske befrielsestropper velkommen.Oprettet af: Ukendt den 2004-11-08
Opdateret af: dan den 2010-02-04


Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer