Viborg historie


Forside

Historier fra Viborg - Finderup sogn

Finderup ligger omkring 7 kilometer sydvest for Viborg i et uregelmæssigt bakkelandskab omgivet af en sand mosaik af store plantager. Landsbyens kerne er vokset op omkring et gadekær og bestod i 1682 af 12 gårde og tre jordløse huse. Indbyggernes jord udgjorde da 362 tdr. land. Udskiftningen fa ...

Læs mere

Bykort

Gå en historisk bytur i Viborg.

Gå til bytur

Udstillinger - På vej mod en oplysningstid

Reformationen forandrede Viborg, men købstaden bevarede endnu en tid sin landspolitiske betydning, idet den jyske højadel fortsat havde meget at komme til byen efter. I den tidligere katolske bispegård fik adlen sit eget hus. Her holdtes møder om egne forhold, rådslagninger om rigsanliggender, ...

Se webudstillinger

Online film

Se filmklip fra Viborg

Mere om projektet

Aktiv historie - TYSKE TROPPER FORLADER VIBORG

Viborg Lokalhistorisk Arkiv

Åbent tirs. - fre. kl. 13-16, onsdag tillige kl.10-12

Mere om arkivet