Viborg historie


Forside

Historier fra Viborg - Viborg-Dagene

Direktør og fotograf Aage Munksgaard var formand for Turistforeningen i Viborg. Han fik i 1936 en ide om at Viborg skulle markere sig som en by, hvor der skete noget, og som tiltrak turister og større virksomheder. I 1909 havde man rejst penge til byens teater ved en storstilet folkefest, og kr ...

Læs mere

Bykort

Gå en historisk bytur i Viborg.

Gå til bytur

Udstillinger - Glimt fra 1950´erne

I halvtredserne var familiesammenholdet tæt. Aldrig har så stor en del af befolkningen levet i ægteskab og aldrig er der før eller siden blevet født så få børn uden for ægteskab som i halvtredserne. Folks tankegang var endnu præget af normerne i landbo- og håndværkersamfundet. Det var dyder so ...

Se webudstillinger

Online film

Se filmklip fra Viborg

Mere om projektet

Aktiv historie - OPGØR MED TYSKERSYMPATISØRER

7.-9. klasse Efter befrielsen blev de personer, som havde samarbejdet med tyskerne, stillet for retten og idømt strenge straffe. Der blev indført dødsstraf for de groveste forbrydelser, og nogle af henrettelserne fandt sted i Undallslund plantage.

Læs mere om undervisning

Viborg Lokalhistorisk Arkiv

Åbent tirs. - fre. kl. 13-16, onsdag tillige kl.10-12

Mere om arkivet