Viborg historie


Forside

Historier fra Viborg - Sportens by

I slutningen af 1930'erne var omkring en tredjedel af byens befolkning var medlem af en idrætsforening. Men de idrætsglade indbyggere manglede et fælles samlings-punkt; en arena, hvor sportsfolkene kunne dyste og give prøve på deres kunnen overfor et publikum. Byrådet havde tøvet længe m ...

Læs mere

Bykort

Gå en historisk bytur i Viborg.

Gå til bytur

Udstillinger - På vej mod en oplysningstid

Reformationen forandrede Viborg, men købstaden bevarede endnu en tid sin landspolitiske betydning, idet den jyske højadel fortsat havde meget at komme til byen efter. I den tidligere katolske bispegård fik adlen sit eget hus. Her holdtes møder om egne forhold, rådslagninger om rigsanliggender, ...

Se webudstillinger

Online film

Se filmklip fra Viborg

Mere om projektet

Aktiv historie - DEN DANSKE HÆR I VIBORG UNDER BESÆTTELSEN

7.-9. klasse I besættelsens første tid levede de danske og tyske soldater side om side. Men i efteråret 1942 ventede tyskerne en engelsk invasion på den jyske vestkyst, og af den grund ønskede man alle danske styrker fjernet fra Jylland. Viborgs garnison blev derfor forlagt til Fyn, hvor den b ...

Læs mere om undervisning

Viborg Lokalhistorisk Arkiv

Mandag: lukket Tirsdag: 13.00-16.00 Onsdag: 13.00-16. ...

Mere om arkivet