Viborg historie


Købmand og fabrikant Bruun, Bertel


Født: 1767-07-04 -- Død: 1827-06-16

Sytten år gammel var Bertel Bruun et år elev på en handelsskole i Hamburg, og da han kom hjem til Fredericia blev han medarbejder i sin fars store han-dels- og fabriksvirksomhed. I 1791 blev han selv-stændig købmand og overtog samtidig en af faderens tobaksfabrikker. Han blev rådmand i Fredericia, drev et stort avlsbrug, havde skibe i søen og oprette-de i 1804 en klædefabrik i Fredericia.

Det var altså en driftig iværksætter, der i 1809 købte herregården Asmildkloster ved Viborg Søndersø. Straks han var kommet til Viborg oprettede Bertil Bruun en militær klædefabrik, der snart flyttede til Viborgs store tugthus, hvor den blev ledet af Bruun indtil 1824.

Sammen med Asmild kloster fulgte to vandmøller, Sønder mølle og Åle mølle. Bertel Bruun flyttede klædefabrikken i Fredericia til Åle mølle, som i 1822 efter kongelig bevilling fik navnet Bruunshåb.

Bertil Bruun var en meget virksom mand. Han op-stillede en hørtilberedningsmaskine ved Sønder mølle, drev et teglværk ved Asmildkloster, en chokoladefabrik og en stor handelsforretning i Fredericia. Han fik bygget en ny havn i Fredericia, og Nørre å gjort sejlbar fra Bruunshåb til Randers.

Desuden fik han lagt dæmning og bro over Viborg søerne, hvor han fik tilladelse til at opkræve bropenge; tidligere måtte trafikken gå nord om Viborg Nørresø.

Han blev kancelliråd i 1809, justitsråd i 1814 og rider i 1810. Læs mere om familien Bruun og Bruunshåb her på ViborgHistorie i historien: Bruunshåb - en slægt - en industrihistorie.

Af Svend Korup.Oprettet af: dan den 2007-12-05
Opdateret af: mikkel den 2008-01-23
Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer