Viborg historie


Stiftsamtsmand Buchwald, S. A. R


Født: 1877-12-17 -- Død: 1957-07-24

Sophus Buchwald var søn af godsejer August Buchwald. I 1902 blev han juridisk kandidat, og samme år assistent i Københavns overpræsidium. I 1904 fungerede han som by- og herredsfuldmægtig i Hobro. Herefter fulgte en tid i militæret. Efter at være blevet sekondløjtnant kom Buchwald ind i Kultusministeriet, hvor han endte som kontorchef. Her medvirkede han bl.a. til udstykningen af præstegårde.

Efter ti år som kontorchef i ministeriet blev Buchwald i 1931 udnævnt til stiftsamtmand i Viborg. Denne stilling bestred han de næste 16 år. Han kunne hurtigt sætte sig ind i sager og situationer, og blev derfor hurtigt fortrolig med arbejdsgangen. Han var kendt som en udadvendt person, der havde stor glæde ved den frie luft og naturen. Folk, som snakkede med ham fik sjældent oplevelsen af en stiv embedsmand. På trods af dette var han en glimrende leder og administrator, og særligt under Besættelsen måtte dette talent udfoldes.

Efter endt hverv i Viborg flyttede ægteparret Buchwald tilbage til Sjælland.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kildemateriale

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske ArkivOprettet af: Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen den 2007-12-05
Opdateret af: mikkel den 2008-01-23


Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer