Viborg historie


Glimt fra 1950´erne


En ny tid

I halvtredserne var familiesammenholdet tæt. Aldrig har så stor en del af befolkningen levet i ægteskab og aldrig er der før eller siden blevet født så få børn uden for ægteskab som i halvtredserne.
Folks tankegang var endnu præget af normerne i landbo- og håndværkersamfundet. Det var dyder som pligt, sparsommelighed, disciplin, respekt og høflighed. Truslen om opbrud i normerne kom fra unge i de større byer.
Indtil 1957-58 var der høj arbejdsløshed i Danmark. Derfor bekymrede mange sig for, hvordan det skulle gå, når de store børneårgange engang meldte sig på arbejdsmarkedet.
Men halvtredserne blev også reformtid. Fra 1957 blev alle over 67 år berettiget til almindelig folke-pension. I 1958 kom en stor skolereform, der gav børn fra alle samfundslag muligheder for en bedre og længere skolegang. Velfærdssamfundet var undervejs. Folk fik det bedre. I løbet af årtiet kunne flere og flere familier få råd til de nye forbrugsgoder så som elkomfur, køleskab, sulfosæbe og nylonstrømper. Det gav mening at stræbe. Belønningen var stor og øjeblikkelig.

Start udstilling