Viborg historie


Augustinerkorherrer


Augustinerkorherrene virkede som ansatte ved domkirken. Mange gange dagligt var de i kontakt med folk, modsat deres brødre i cistercienserklostrene i Øm og Vitskøl og i augustinerklosteret i Grinderlsve lidt nord for Skive. De havde bevidst valgt det afsides klosterlivet langt fra verdens tummel og uro. Augustinerkorherrene, som vi kunne møde dem ved Domkirken, havde ikke nogen særskilt munkekutte, men bar en grålig dragt med kalot, senere en kæk baret som det var almindeligt for ansatte ved domkirkerne. Vi hører med sikkerhed om korherrene først i 1170-erne. Kanikkerne boede i Maraklosteret som nævnes første gang i 1188, hvor de levede sammen og spiste i fællesskab ganske som i et kloster. I 1440 ophævedes fælleskabet og hver kannik fik en del af den samlede godsmængde til sit underhold.

Placeringen af Mariaklosteret er ukendt. Måske lå det nord for Domkirken. Her fandtes en bygning der senere var både Dom- og Stænderhus frem til 1873. Indbygget i denne store bygning er det som om der en stump af en nord-sydgående fløj, måske er dette en rest at Mariaklosteret. Da kannikerne efter 1440 var uden fælles bygninger mødtes de konventshuset, en stor sal med en midterpille, der lå på Domkirkens sydside.

Af Jesper Hjermind

<u>Litteratur:</u>
Hans Krongaard Kristensen. Middelalderbyen Viborg. 1987 Hans Krongaard Kristensen. Bed og Arbejd. Livet i østjyske klostre. 1997 Viborgs Historie. Bd. 1. Oldtid - 1726. 1998Oprettet af: Ukendt den 2004-03-16
Opdateret af: Ukendt den 2004-03-16
Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer